ANDLIG VETENSKAP – FINNS DET? Del 18

AV 18

De sk upanishaderna (upaniṣat) är liksom ‘mptreade’ stycken av de fyra vedaskrifterna, vilka sistnämnda är mer eller mindre obegripliga för vår tid (kaliyuga) och därför kan lämnas därhän, medan just upanishaderna kan ge en hel del kunskaper om vedisk psykologi och filosofi. Så läser vi t.ex i Iśa-upanishaden (strof nr 9) att den som tillber kunskap om världen (politik, ekonomi, religion etc) inträder i ett förblindande mörker, medan de som tillber kunskap om evigheten (andlig vetenskap, filosofi) inträder i ett ännu större mörker! I strof nr 11 får vi veta att den som tillber kunskap om både världen och evigheten får smaka på den odödliga nektarns välsignelsebringande bägare!

På så sätt får vi en helare bild, dvs kunskap om både världen eller det förgängliga saṁsāra och evigheten, hjälper oss att överskrida döden (den odödliga nektarns välsignelsebringade bägare). Kunskap om enbart världen är meningslös utan kunskap om evigheten och vice versa. De bägge kunskaperna fullbordar varandra som natt och dag.
Således ska Tobynitai bjuda lite på sin kunskap om världen för att komplettera bilden av den andliga vetenskapen, och alltså inte för att argumentera med de dårar som tror på världen och deras förmåga att ändra på densamma. Till dessa förvirrade själar hör de flesta naturvetare, dvs människor som enbart tror på ‘det mätbara’, dvs māyā som är helt och hållet uppbyggt av de tre guṇas och som tillsammans utgör hela det sammanflutna (saṁsāra), eller världen av födelse, liv och död och som, bortsett från den sovande lilla gudomliga gnistan av perfekt varande, – är totalt ohållbar. I denna värld kommer du in naken och lämnar den på i princip samma sätt. Dessa naturvetare är vår tids (kaliyuga) vägvisare – ‘en blind leder en blind’ som Walther Eidlitz sa.

Eftersom sinnet, psyket eller antaḥkaraṇam också är skapat av de tre guṇas av māyā, liksom kroppen fast av högre dignitet så har andegnistan glömt sig själv och identifierat sig med de två förgängliga höljena. Visserligen överlever psyket kroppen tusenfalt men betingar likväl anden i en närmast oändlig räcka av återfödelser i olika världsliga former i något av de oändliga universa som ständigt skapas, upprätthålls och förstörs. Därmed fortsätter det trefaldiga lidandet i världen för var och en som inte förverkligat sin gnista evigt vara.
Identifikationen av andegnistan med kroppen betingas stadigt från anknytningen till mamman i  livmodern och allt framgent. Förutom hjälpen från omgivningen i denna ‘världens programmering’ finns en inbyggd defekt i psyket som kallas bhrama och som betyder ungefär ‘förvirring’. Pga av den inre (men dock omedvetna) perfektionen hos andegnistan vill vi även fullkomna kroppen genom att vara fullständigt friska, utomordentligt vackra, genomärliga, öppna, ödmjuka osv, – vilket inte går i det att psyket och därmed kroppen, är behäftad med ‘förviring’, varav den främsta anses vara identifikationen av andegnista med psyket och kroppen. Denna defekt har givetvis även alla naturvetare som från t.ex. Darwin och framåt gjort en egen mix av materia och medvetande, – en mix som praktiskt taget omintegör all andlig tillväxt, mognad och utveckling. Det vore ytterligare förvirring om våra ledare förnekade denna defekt. Var och en med lite självkritik kan inse att det är lätt att ta ‘en stubbe för en gubbe’.

Nästa defekt som präglar psyket kallas pramāda som ju ordagrant betyder ungefär ‘stor galenskap’ men i överförd mening ska tolkas som bristande uppmärksamhet och ty åtföljande misstag. En av världens absolut största sjukdomar, – patologiska bindningar till ting, händelser och fenomen, – och som i slarvig och blind förnekelse kallas för missbruk, präglas till stor del av uppmärksamhetsproblem och därmed följande brist på empati, omsorg till förmån för förstorad egocentricitet, grandiositet och narcissism. De flesta av världens ledare demonstrerar denna defekt via sin sjukliga bindning till makt, guld och sex. Vem vill förneka att världens människor präglas av pramāda? I så fall avslöjar du omedelbart den tredje inbyggda konstruktionsdefekten, nämligen vipralipsā – avvikelsen från sanningen eller den mänskliga benägenheten att luras. Världen är full av lögnare och bedragare, inte bara av de kriminella som tillfälligt vistas bakom lås och bom, – utan även sk vanligt folk överdriver och underdriver till sin egen fördel i olika sammanhang och situationer. Vi har tusentals lagar och förordningar i alla länder som syftar till att kontrollera vipralipsā. Denna och tidgare nämnda defekter kan endast överkommas med hjälp av den andliga vetenskapen som tyvärr inte ska sammanblandas med någon av de världsreligioner som genomtränger fenomenvärlden. Religion är en blek blåkopia av den andliga vetenskapen, men hjälper säkert många människor i kampen mot defekterna och andra mer personliga brister och karaktärsfel. Det är extremisterna och de religiösa ledarna som överskrider eller missbrukar sina befogenheter till förmån för världslig makt och ställning. Sedan har vi ytterligare en defekt, nämligen karaṇāpāṭava och som betyder begränsnningar hos sinnesorganen. En tydlig begränsning är att vi inte kan se med hörseln osv. Vanligtvis försämras också synen, osv med fysisk ålder, förutom att den mänskliga synen har sitt begränsade spektrum, liksom övriga sinnesorgan. När det gäller andliga ting har vi nästan ingen användning för sinnesorganen som bara uppfattar materiella objekt. Psyket har också sinnesorgan fast betydligt mer subtila, inåtriktade och subjektiva, – ungefär som du kan uppleva eld och vatten, personer etc under dröm. En mental värld liksom. I den världen härskar sinnet eller psyket som är starkare än kroppen. Denna värld förväxlas ofta med den andliga, eviga verkligheten vilket är en stark illusion.

Kroppen betsår enbart av fysik och kemi och har ingen egen orsak, tvärtemot vad naturvetenskapen påstår, i det att den objektifierar alla sjukdomar och spårar dem som fysiska orsaker. Om t.ex ett benbrott orsakades av din brist på uppmärksamhet (plus x antal ytterligare faktorer såsom karma, disposition, gammal svaghet) så förblir benbrottet symptom och inte orsak, – bortsett från haltandet eller? Många naturvetare tror att t.ex. narkomani orsakas av ett eller annat fel i hjärnan och att detta fel kan botas med hjälp av någon substans som tillförs hjärnan. Så extremt ytlig är naturvetenskapen, – nära nog blind! Fel på hjärnan och andra fysiska organ är till 99 % symptom på mentala störningar som personen ifråga försöker medicinera med droger, till vilka alkohol och legala sk mediciner också hör. Långvarigt och kortvarigt bruk av olika droger, även processdroger, dvs spel, sex, arbete, makt etc producerar kemiska och fysiska symptom. I en viss filosofisk mening är hela kroppen, inklusive psyket ett symptom på ett typiskt mänskligt predikament. Denna aspekt är djup och helt osynlig för de som ‘tillber enbart världslig kunskap’. Detta predikament är tillståndet av att vara människa och i stället för att tränga djupare in i detta tillstånd, så jagar vi lyckan i världen, känner oss eviga, tänker inte på det ohållbara i alla relationer, utan lever livet, samlar saker och ting och vänner på Facebook.
Lev väl!
tobynitai

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s